Over mij

Nick studeerde Rechten en Criminologische Wetenschappen aan de Universiteit Gent. 

Hij is advocaat aan zowel de Balie van West-Vlaanderen alsook de Balie van Zeeland - West-Brabant.

Nick is gespecialiseerd in omgevings - en handhavingsdossiers en grensoverschrijdende dossiers tussen Nederland en België. Ook kan hij u bijstaan in dossiers in het Duitstalig gedeelte van België.

Nick is houder van het certificaat voor het voeren van strafrechtelijke procedures voor het Hof van Cassatie (in België). Daarnaast is hij plaatsvervangend Vrederechter in het Vredegerecht van het 2e kanton Oostende.